Belastings­advies

Laat u adviseren door de belastingadviseurs van LBA

Als ondernemer streeft u vooral naar omzet en winst. Daarbij wilt u uw kosten zo laag mogelijk houden. Eén van uw grootste kostenposten is belasting. De belastingwetgeving biedt ruimte om zo min mogelijk belasting te betalen. Binnen de grenzen van de wet helpen wij u om maximaal van de mogelijkheden te profiteren.

'U zult zien dat u vaak meer belastingheffing kunt besparen dan u denkt!'

Vindingrijk verbeteren van uw fiscale positie

Uw bedrijf fuseert, investeert of wordt overgenomen. Aan elke mijlpaal kleven vele fiscale gevolgen. Korte- en langetermijn gevolgen. Door gebrek aan kennis overziet u deze vaak niet. Onze belastingadviseurs kennen de wet en verdiepen zich in uw zaak. Wij leggen u haarfijn uit wat de gevolgen van uw beslissingen zijn en komen met slimme oplossingen om u te helpen uw fiscale positie te verbeteren.

Optimale bedrijfsstructuur en rechtsvorm

De adviseurs van LBA kijken met u mee om uw bedrijfsstructuur fiscaal en financieel zo optimaal mogelijk in te richten. Hiermee kan niet alleen nu, maar ook in de toekomst bij een eventuele bedrijfsoverdracht, bedrijfsbeëindiging of pensionering veel belasting worden bespaard. Ook kan de voor u optimale rechtsvorm fiscaal voordeel opleveren.

Maak eens een afspraak met één van onze belastingadviseurs!

Verzorgen van uw belastingaangiften

Hulp nodig bij het doen van een belastingaangifte?

U heeft vaak recht op meer belastingvoordeel dan u denkt. Voor een maximaal voordeel moet u wél de fiscale regels kennen. Maar belastingwetgeving is ingewikkeld en de spelregels veranderen jaarlijks. Daarom laten veel ondernemers, medici en vermogende particulieren hun belastingaangiften aan ons over. Wij zoeken de grenzen van de belastingwetten voor u op en vinden vaak verrassende belastingmeevallers.

Laat uw aangiftes verzorgen door Adviesbureau LBA!

Geld besparen met creatieve belastingaangiften

Voor u is het lastig de snel wijzigende belastingwetgeving bij te houden. U weet niet hoe u volop kunt profiteren van kortingen, regelingen en aftrekposten. Daardoor laat u mogelijk geld liggen. Wij volgen de belastingwetgeving op de voet en passen deze creatief toe, uiteraard wel binnen de grenzen van de wet. Wij streven ernaar dat u zo min mogelijk omzet-, inkomsten-, vennootschaps- en loonbelasting betaalt. Heeft u een geschil? Dan onderhandelen wij namens u met de Belastingdienst. Ook begeleiden wij u in eventuele bezwaar- of beroepsprocedures.

De soorten belastingaangiften

U kunt te maken krijgen met één of meerdere van de volgende belastingaangiften:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Dividendbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonheffing
  • Erfbelasting of schenkbelasting

Adviesbureau LBA kan al deze belastingaangiften voor u verzorgen.

Inkomstenbelasting

Of u nu MKB-ondernemer bent, een ZZP'er, of een directeur grootaandeelhouder van een B.V., allemaal moet u aangifte inkomstenbelasting doen. Drijft u in privé een onderneming (een eenmanszaak of een V.O.F.) dan betaalt u inkomstenbelasting over de winst. Een directeur grootaandeelhouder betaalt inkomstenbelasting over het loon en/of dividend dat hij/zij uit de B.V. ontvangt.

LBA heeft ruime ervaring in het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en kent de mogelijkheden en aftrekposten om de belastingdruk te minimaliseren.

Vennootschaps- en dividendbelasting

Heeft u een B.V.? Dan betaalt deze vennootschapsbelasting over de winst. Een B.V. wordt geacht met haar gehele vermogen een onderneming te drijven. Een stichting en vereniging is alleen belastingplichtig over het deel van haar vermogen waarmee zij een onderneming drijft.  Indien een B.V. dividend aan haar aandeelhouders uitkeert, moet zij daarover in principe dividendbelasting aan de belastingdienst afdragen. Dit hoeft niet als de aandeelhouder ook een B.V. is en minimaal 5% van de aandelen bezit (deelnemingsvrijstelling).

Aangifte vennootschapsbelasting

De hoogte van vennootschapsbelasting komt voort uit de fiscale winst uit de jaarrekening van de B.V. Naast het verzorgen van de aangifte kijken we ook of de keuze voor de B.V., fiscaal nog het meest aantrekkelijke voor u is.

LBA heeft ook ervaring in het verzorgen van aangiften vennootschapsbelasting voor Stichtingen en Verenigingen.

Aangifte dividendbelasting

Als u dividend ontvangt, dient de vennootschap over de dividenduitkering dividendbelasting (15%) in te houden. De ingehouden dividendbelasting kunt u verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Omzetbelasting (BTW)

Als ondernemer heeft u te maken met btw (belasting over toegevoegde waarde), dit is de omzetbelasting (btw-aangifte). U betaalt belasting over uw omzet, mits de Belastingdienst u als ondernemer voor de btw beschouwt. Misschien bent u geen ondernemer voor inkomstenbelasting, maar wel ondernemer voor btw. Afhankelijk van de hoogte van uw omzet, verzorgen wij uw aangifte omzetbelasting per maand, kwartaal of jaar. De basis voor de aangifte is uw bijgewerkte boekhouding.

Met Adviesbureau LBA voorkomt u een naheffing

De aangifte van de btw dient binnen een maand na afloop van de aangifteperiode ingediend te worden. Als de aangifte niet tijdig wordt ingediend wordt er een naheffingsaanslag door de Belastingdienst opgelegd. Door gestructureerd samen te werken met LBA voorkomt u deze naheffingsaanslag.

Loonheffing

Heeft u één of meerdere werknemers in dienst? Dan bent u als ondernemer verplicht loonbelasting en volkverzekeringspremies over het loon of de uitkering af te dragen. Uiteraard kennen de adviseurs van LBA de werkkostenregeling van binnen en van buiten, zodat u maximaal gebruik maakt van de onbelaste vergoedingsmogelijkheden!

Als werkgever bent u verplicht om over alle soorten beloningen die u aan uw werknemers verstrekt loonheffing af te dragen. Onder alle soorten beloningen vallen: salaris, vakantiegeld, overwerkloon, provisie, 13e maand en loon in natura (waaronder privégebruik van auto van de zaak).

LBA helpt ondernemers met het opzetten en uitvoeren van een accurate loonadministratie. Daarbij hoort ook de aangifte van de loonheffing. Als ondernemer riskeert u een flinke boete wanneer u de aangifte niet op tijd of helemaal niet betaalt. Daarom is het zaak dat de maandelijkse of vierwekelijkse aangifte loonheffing tijdig wordt uitgevoerd. Daarom kiezen veel ondernemers om dit uit te besteden.

Erfbelasting of schenkbelasting

De adviseurs van LBA kennen de regels om u goed te kunnen adviseren over vermogensplanning, uw testament en het doen van schenkingen. Tevens kunnen zij ook de benodigde aangiften erfbelasting en schenkbelasting voor u verzorgen.

Lid van Register Belastingadviseurs

De belastingadviseurs van LBA zijn lid van het Register Belastingadviseurs.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7500 aangesloten leden. Dit gebeurt onder meer door intensief overleg met het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de andere beroepsorganisaties en door leden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening te bieden.  Adviseurs die lid zijn van het RB beschikken over actuele vakinhoudelijke kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. Daarnaast zijn de leden gebonden aan beroepsregels en onderworpen aan tuchtrechtspraak.

Vraag, afspraak of offerte?
Heeft u vragen, of wilt u een offerte aanvragen? Vul dit formulier in en we nemen snel contact met u op.
1000 characters left